/

بیدهای مغناطیسی اصلاح شده با کربوکسیلات مگبیک

12,985,000 

بیدهای مغناطیسی اصلاح شده با کربوکسیلات مگبیک جزو دسته ای از بیدها با خاصیت مغناطیسی بوده که در استخراج نوکلئیک اسیدها کاربرد دارد.

MB03001
برند:: امینبیک
Brands

شرح

اخیرا تحقیقات زیادی در خصوص بکارگیری بیدهای مغناطیسی در بیولوژی صورت گرفته است؛ از آزمایشات سلولی و خالص سازی DNA تا مطالعات مربوط به شناسایی بیماری ها و حتی درمان آنها.

بیدهای مغناطیسی کاربرد وسیعی در استخراج نوکلئیک اسیدها و همپنین سنسورها دارند. این بیدها دارای پوشش مختلفی روی سطح هستند که خواص اصلی و کاربرد آنها را مشخص می کند. اندازه این بیدها با اندازه های مختلف جهت کاربردهای متفاوت تولید می شوند. شکل این بیدها در خواص آنها تاثیر گذار بوده وعمدتا کروی یا مکعبی هستند.

بیدهای مغناطیسی اصلاح شده با کربوکسیلات مگبیک (MagBic™ Carboxylate-Modified Magnetic Beads)، نقش بسزایی در جداسازی نوکلئیک اسیدها ایفا می کنند. امین‌بیک این بیدهای مغناطیسی را با هدف استخراج نوکلئیک اسیدها (RNA و DNA) از انواع نمونه های انسانی، حیوانی، ویروسی و گیاهی تولید می کند.

ویژگیها
  • محصول بصورت کاملا یکنواخت دیسپرس شده است
  • مناسب برای استخراج و خالص سازی DNA/RNA است.
  • مناسب برای خالص سازی با سرعت بالا
کاربردها
  • Magnetic DNA/RNA Purification
  • Magnetic Protein Separation
  • Magnetic Antibody Separation
  • Magnetic Cell Isolation
برند: