بافر فسفات سالین (PBS)

750,000 20,000,000 

محلول بافر فسفات سالین(PBS) یک محلول بافری است که در تحقیقات زیست‌شناختی استفاده فراوانی دارد. این محلول ایزوتونیک و برای سلول‌ها غیر سمی است، بنابراین برای طیف وسیعی از آزمایش‌های سلولی مناسب می‌باشد.

100ml 500ml 50ml
10X 1X
Clear
N/A
برند:: امینبیک
Brands

شرح

محلول بافر فسفات سدیم (PBS) یک محلول بافری است که در تحقیقات زیست‌شناختی استفاده فراوانی دارد. این محلول ایزوتونیک و برای سلول‌ها غیر سمی است، بنابراین برای طیف وسیعی از آزمایش‌های سلولی مناسب می‌باشد. PBS محیطی نزدیک به محیط بدن انسان را با غلظت نمک متعادل فراهم می‌کند که به حفظ تعادل pH و اسمزی کمک می‌کند و در نتیجه محیطی ثابت برای سلول‌ها در آزمایشگاه فراهم می‌آورد. این محلول شامل کلرید سدیم، فسفات سدیم، کلرید پتاسیم و فسفات پتاسیم است.

ویژگی‌ها یا خصوصیات
  • ثبات pH: محلول بافر فسفات سدیم دارای pH تقریبی ۷.۴ است که مشابه pH بدن انسان است، این امر آن را برای حفظ pH فیزیولوژیک در آزمایش‌های زیست‌شناختی و بیوشیمیایی مفید می‌سازد.
  • ایزوتونیک: اسمولاریته و غلظت یون‌های PBS مشابه با بدن انسان است که از آسیب سلولی یا تخریب سلولی ناشی از اختلاف فشار اسمزی جلوگیری می‌کند.
  • غیر سمی: از آنجا که PBS فاقد کلسیم و منیزیم است، برای سلول‌ها سمی نیست که این امر برای آزمایش‌هایی که شامل کشت‌های سلولی حساس هستند، ضروری است.
  • استریل: PBS می‌تواند به وسیله اتوکلاو یا فیلتر استریل شود و اطمینان حاصل می‌کند که این محلول از آلودگی‌ها پاک بوده و برای کاربردهای استریل مناسب است.
کاربردهای PBS
  • کشت سلولی: PBS به طور گسترده‌ای در کشت سلول برای شستشوی سلول‌ها در طول آماده‌سازی و انتقال‌های متوالی استفاده می‌شود.
  • کاربردهای بیوشیمیایی: از آن به عنوان رقیق‌کننده برای تهیه رقت‌های واکنش‌دهنده‌ها و نمونه‌ها در سیستم‌های آزمایش استفاده می‌شود.
  • آزمایش‌های ایمنی‌شناسی: PBS به طور معمول به عنوان یک محلول شستشو در آزمایش‌های ایمنی‌شناسی مانند آزمایش‌های الایزا، بلاتینگ ویسترن و رنگ‌آمیزی ایمونوفلورسنس استفاده می‌شود.
  • تکنیک‌های بیولوژی مولکولی: در بیولوژی مولکولی، PBS برای شستشوی سلول‌ها در طول فرآیندهای استخراج DNA/RNA و سایر کاربردها که ثابت نگه داشتن غلظت نمک‌ها اهمیت دارد، استفاده می‌شود.
  • کاربردهای دارویی: PBS همچنین در صنعت داروسازی برای سیستم‌های تحویل دارو که در آن‌ها ثبات بافر ضروری است، استفاده می‌شود.

این ویژگی‌ها PBS را به ابزاری ضروری در طیف وسیعی از تحقیقات علمی و کاربردهای صنعتی تبدیل می‌کنند، به طوری که سلول‌ها یا بیومولکول‌ها در شرایط کنترل شده و پایدار مورد استفاده قرار گیرند.

برند: