دی سیان دی آمید

22,910,000 43,450,000 

دي سيان دي آميد  ماده ای با فرمول شیمیایی NH2C(=NH)NHCN است که به نام های DCD، Cyanoguanidine  نیز شناخته می شود.

 

10g 25g
Clear
N/A
برند:: امینبیک
Brands

شرح

این ماده کریستال سفید رنگ نسبتا محلول در آب با نام علمی ۲-سیانو گوانیدین است. این ماده دیمر سیان آمید یا سیانو گوانیدین است که غالبا در تولید ملامین و کودهای آلی، و نیز بعنوان کیورینگ ایجنت در تولید رزینهای اپوکسی، لامینیت ها و بردهای مدارهای الکترونیکی ، پوششهای پودری و چسبها بکار می رود. و ماده اصلی تولید آمینو پلاستیکها و رزینهاست. همچنین در تصفیه آب ، فیکس کردن رنگ، چرم ، مواد پلاستیکی بکار می رود.

دی سیان دی آمید، که گاهی۲-سیانوگوانیدین نیز نامیده میشود، یا ترکیبات آن، در بیشتر چسبهای اپوکسی تک جزئی تجاری و رنگ های پودری اپوکسی و رزین های اپوکسی به‌کار میرود. این ترکیب جامد بلوری و سفید رنگ است که هم با گروههای انتهایی اپوکسی و هم هیدروکسیل ثانویه واکنش میدهد. از مزایای ویژه دی سیان دی آمید، آن است که تنها با رزین اپوکسی در اثر گرمادادن در دمای فعالسازی واکنش میدهد و با توقف گرمادهی، واکنش نیز متوقف میشود. هنگامی که عمر نگهداری بیشتر از ۱۲ ماه لازم باشد، این هاردنر اپوکسی به همراه رزین های اپوکسی به‌کار میرود. بنابراین، میتوان آن را تا زمان کاربرد برای زمانهای طولانی در یخچال نگهداری کرد. در نتیجه، تأخیر در واکنش ازمزایای سیستم های اپوکسی- دی سیان دی آمید، است.  دی سیان دی آمید،به عنوان کاتالیزور در چسبهای تک‌جزئی و چسبهای اپوکسی با دمای پخت مشخص نیز به‌کار میرود. واکنش اولیه دی سیان دی آمید، با رزین اپوکسی، شامل واکنش اپوکسی با چهار اتم هیدروژن دی سیان دی آمید، و واکنش پلیمرشدن اپوکسی با آمینهای سه گانه است. مکانیسم پخت نهایی، میان گروههای هیدروکسیل در رزینهای جزئی پخت شده و گروههای سیانی موجود در دی سیان دی آمید، است که به ناپدیدشدن این گروهها و تشکیل گروههای آمینو منجر میشود.

دی سیان دی آمید،  دارای دمای فعالسازی حدود ۱۷۷درجه سانتیگراد است. اما این دما میتواند با استفاده از شتاب دهنده تا حدود ۱۲۰ درجه سانتیگراد کاهش یابد. دی سیان دی آمید، ، وقتی با رزین اپوکسی مایع دی گلیسیدیل اتر بیسفنول آ (DGEBA) آمیخته میشود، به علت دارابودن خاصیت تأخیری، عمر مفید بسیار خوبی دارد. عمر مفید سیستم های تأخیریبدون شتابدهنده( حدود ۶ ماه) در دمای معمولی است. اگر این سیستم ها درجای خنک نگهداری شوند، عمر مفید طولانی تری دارند. با افزودن شتاب دهنده ها، عمر مفید به شکل درخور توجهی کاهش می‌یابد. دی سیان دی آمید در فرمولبندی چسب ها به مقدار۷- ۵ درصد  دررزین اپوکسی مایع و ۴-۳درصد  برای رزین اپوکسی جامد، به‌کارمی رود.

مشخصات

اسم ماده: دی سیان دی آمید

CAS:481-58-5

فرمول شیمیایی : NH2C(=NH)NHCN

جرم مولی: ۸۴.۰۸ گرم بر مول

دمای ذوب: ۲۱۱-۲۰۸ درجه سانتیگراد

دمای نگهداری: دمای اتاق – زیر ۳۰ درجه سانتیگراد

علامت هشدار: خطرناک برای محیط زیست

برند: