رک مغناطیسی مگبیک

20,000,000 

رک مغناطیسی در کیت های مغناطیسی استخراج کاربرد دارند.

MR01012-1
برند:: امینبیک
Brands

شرح

رک مغناطیسی وسیله ای است که در فرایند استخراج کیت های مغناطیسی در آزمایشات مولکولی، تست های ژنتیکی،  آنالیز و جداسازی ژن ، سلول و پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند. رک مغناطیسی مگبیک استخراج راحت تر بدون آلودگی را از ۱۲ نمونه بطور همزمان امکان پذیر کرده و بازده استخراج را افزایش می دهد.

برند: