فیلتر آمیکون

9,520,000 

فیلترغشایی آمیکون به‌طور موثر اجزاء فعال را در محدوده وزن مولکولی مشخصی بازیابی می‌کند.

CF021000

شرح

فیلتر آمیکون به‌طور موثر اجزای فعال را در محدوده وزن مولکولی مشخصی بازیابی می‌کند. این فیلترها  جهت نمک زدایی و تغلیظ سریع و آسان نمونه در زمینه های کلینیکال، صنایع غذایی، دارویی و دارورسانی، فعالیت های کشاورزی و باغبانی، خدمات مولکولی و بیوتکنولوژی استفاده می‌شود.

در مقایسه با دو فرآیند کروماتوگرافی و دیالیز ، طراحی فیلتر عمودی آمیکون سبب شده تا ذرات نمونه با سرعت بیشتری از محلول اصلی جدا شوند و منجر به دناتوره شدن پروتئین نشده و بسیار سریع و ساده و کارآمد عمل می‌کنند.

فیلتر آمیکون از سه بخش فالکون سانتریفیوژ، غشا فیلتر و درپوش  تشکیل شده‌است. جنس غشا از نوع پلی اتر سولفون یا به اختصار PES بوده و فالکون سانتریفیوژ از جنس پلی پروپیلن یا به اختصار PP می‌باشد. وزن مولکولی (Molecular weight cut off) غشا فیلتر ۵، ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ کیلو دالتون بوده که در فالکون ۵۰، ۲۰ و ۱۵ میلی‌لیتری تعبیه شده‌اند.

فالکون‌های بکار رفته دارای تکیه‌گاه‌هایی هستند که باعث بهبود پایداری ساختار، پشتیبانی از سرعت گریز از مرکز بالاتر و کاهش زمان فیلتراسیون می‌شود.
پارامتر وزن مولکولی (MWCO) اندازه مولکول هایی را که می‌توانند از فیلتر عبور کنند، مشخص می‌کند. بعبارتی دیگر اگر وزن مولکولی فیلتر ۱۰۰۰ دالتون است بدین منظور می‌باشد که این فیلتر توانایی آن را دارد که درصد معینی از مولکول هدف مثلا ۹۵-۹۰% مولکول های با وزن مولکلولی ۱۰۰۰ دالتون و بزرگ تر را در داخل خود محبوس کند.

فرآیند  بسته به میزان وزن مولکولی می‌تواند تا ۴۰ دقیقه به طول بیانجامد.

کاربردها فیلتر آمیکون
 • خالص سازی اجزای ماکرومولکولی از عصاره های کشت بافت و تجزیه سلولی
 • تغلیظ و خالص سازی نمونه های بیولوژیکی شامل آنتی ژن ها، آنتی بادی ها، آنزیم ها، اسیدهای نوکلئیک ، میکروارگانیسم ها و مواد شوینده.
 • خالص سازی ویروس ها و ناقل های ویروسی مورد استفاده در ژن درمانی
 • فراهم آوری شرایط مناسب رشد سلول و ارگانوئید ها
 • حذف پرایمرها، پیوند دهنده‌ها یا برچسب‌های مولکولی
 • حذف پروتئین ها قبل از HPLC.
 •  تغلیظ سرم خون، ادرار، مایع مغزی و نخاعی و سایر مایعات بدن
 • کنترل کیفیت مواد خوارکی

از کاربرد های دیگر این محصول میتوان به ابزار کمک آموزشی برای نشان دادن اصول انتشار، اسمز، حرکت براونی وحرکت مولکول ها در غشا اشاره کرد.

ویژگی ها و مزایا
 •  جنس پلی اتر سولفون
 • DNase free, RNase free
 • توان عملیاتی بالا
 • سازگاری شیمیایی گسترده
 • آبدوستی قوی
 • مقرون بصرفه
 • پایداری و ماندگاری بالا
 • جذب سطحی پایین پروتئیناز
 • مشخص بودن درجه‌بندی حجم
 • راحتی کاربرد
بهبود عملکرد فرآیند دیالیز

اساساً، شما می توانید با کنترل عوامل موثر بر انتشار، سرعت و کارآیی آزمایش خود را بهبود بخشید.

حرارت

گرما بر ترمودینامیک مولکول ها تأثیر می گذارد بنابراین می توانید با افزایش دما سرعت انتشار و دیالیز را افزایش دهید. با این حال، لطفا توجه داشته باشید که ثبات حرارتی پروتئین مورد علاقه شما بیش از میزان آزمایش شما مهم است.

غلظت

سرعت انتشار مستقیماً با غلظت یک مولکول متناسب است. در نتیجه ، اگر تمرکز زیاد این مولکول ها وجود داشته باشد، احتمال تماس مولکول ها با غشای دیالیز و پخش شدن از طرف دیگر بیشتر خواهد بود.

وزن مولکولی

سرعت انتشار با وزن مولکولی (MW) یک مولکول برعکس است بنابراین هرچه وزن مولکولی بالاتر باشد، سرعت حرکت کندتر و احتمال انتشار از طریق غشا کاهش می یابد.

نکات کاربری
 • این محصول برای محلول‌های حاوی بنزن، کلرفرم و استون قابل استفاده نمی‌باشد.
 • با توجه به اینکه تعداد متغیرهایی با هر نمونه مرتبط هستند و نقطه اتمام فرآیند تا حدودی ذهنی است، هیچ روش دیالیز جهانی وجود ندارد که متناسب با همه برنامه ها باشد.

همچنین شما می‌توانید با توجه به کاربرد مورد نظر از کیسه دیالیز نیز استفاده کنید. برای مشاهده اطلاعات کیسه دیالیز ۱۰۰۰-۵۰۰دالتون  و یا ۳۵۰۰ دالتون کلیک کنید.

اطلاعات تکمیلی

وزن مولکولی

100KDa, 30KDa, 50KDa, 5KDa

برند: