گیره کیسه دیالیز

300,000 

گیره کیسه دیالیز با مهر و موم و قفل کردن دو سر کیسه دیالیز به یکدیگر بدون نیاز به گره زدن فرآیند دیالیز را آسان تر میکند.

DM01105
برند:: IKEA

شرح

گیره کیسه دیالیز یک قطعه مهم در فرآیند دیالیز است که برای اتصال دو سر کیسه دیالیز به یکدیگر به کار می‌رود. این گیره ها باید به طور محکم و بدون نشت به دو سر اتصال داده شوند تا فرآیند دیالیز به درستی انجام شود.

گیره کیسه دیالیز با قفل کردن دو سر کیسه دیالیز به یکدیگر، بدون نیاز به گره‌ زدن دو سر کیسه را مهر و موم میکند.این کار باعث مطمئن شدن از عدم نشت محلول‌های دیالیزی می‌شود که درون کیسه‌ها قرار دارند. گیره‌های کیسه دیالیز معمولاً از موادی ساخته می‌شوند که مقاوم در برابر دماها و مواد شیمیایی باشند.

ویژگی ها

گیره‌های کیسه دیالیز معمولاً از موادی ساخته می‌شوند که دارای ویژگی‌های مطلوبی برای استفاده در فرآیند دیالیز هستند. جنس این گیره‌ها معمولاً از نایلون ۶۶ یا دیگر مواد مقاوم و قابل استفاده در شرایط دمایی و شیمیایی مختلف است.

مهمترین ویژگی‌هایی که جنس گیره‌های کیسه دیالیز باید داشته باشد عبارتند از:

۱. مقاومت در برابر نشت: گیره‌ها باید به طور محکم و بدون نشت بتوانند سر کیسه دیالیز را مهر و موم کنند تا محلول‌های دیالیزی که درون کیسه‌ها قرار دارند، به درستی جریان یابند.

۲. مقاومت در برابر  مواد شیمیایی: گیره‌ها باید در معرض مواد شیمیایی موجود در محلول‌های دیالیزی که ممکن است از جمله اسیدها و بازها باشند، مقاومت داشته باشند و تغییر شکل یا تخریب نشوند.

۳. مقاومت دمایی: گیره‌ها باید در بازه دماهای مختلف قابل استفاده باشند تا بتوانند در شرایط متنوعی مانند نگهداری در دمای اتاق یا دمای پایین کاربرد داشته باشند.

با توجه به این ویژگی‌ها، موادی مانند نایلون ۶۶ که مقاومت خوبی در برابر شرایط مختلف دما و شیمیایی دارند، معمولاً برای ساخت گیره‌های کیسه دیالیز استفاده می‌شوند.

برند: